szyfrowanie

Szyfrowanie danych informatycznych

Szyfry, kody, ukryte wiadomości – w pewnym sensie towarzyszą od zawsze rozwojowi człowieka. Ponieważ obecnie większość danych ma postać cyfrową, bardzo istotne stało się zabezpieczenie właśnie tego rodzaju informacji.

Ogólnie ujmując temat, szyfrowanie danych ma na celu zabezpieczenie ich przed dostaniem się do nich osób, które nie powinny mieć w nie wglądu. Muszą one być zatem zabezpieczone zarówno przed dostępem ogólnym, jak i przed konkretnymi próbami pozyskania określonych wiadomości i danych. Istnieją rozmaite programy, których celem jest zabezpieczania informacji. Programy takie powinny być poddawane stałym modyfikacjom i ulepszeniom, aby sprostać zmianom i postępowi, które nieustannie towarzyszą środowisku cyfrowemu.