Inne tematy

Czy korzystanie z konta bankowego przez internet jest bezpieczne?

Ponieważ aktualnie do większości kont bankowych możliwy jest dostęp przez internet, zastrzeżenia może budzić fakt, czy korzystanie z takiego konta nie stanowi narażenia się na utratę środków. Generalnie należy uznać jednak, iż korzystanie z kont bankowych za pośrednictwem internetu jest bezpieczne.

Banki stosują rozmaite formy zabezpieczeń, aby ustrzec swoich klientów przed utratą środków. Jeżeli z konta internetowego ma korzystać osoba, która nie spotkała się wcześniej z takim rozwiązaniem, bez wątpienia przy zakładaniu konta powinna poprosić pracownika banku o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii, a także o przedstawienie instruktażu jak logować się na swoje konto, aby było to bezpieczne. Przydatne jest również wymyślenie takiego hasła, które osobom trzecim trudno będzie odgadnąć.

Szyfrowanie danych informatycznych

Szyfry, kody, ukryte wiadomości – w pewnym sensie towarzyszą od zawsze rozwojowi człowieka. Ponieważ obecnie większość danych ma postać cyfrową, bardzo istotne stało się zabezpieczenie właśnie tego rodzaju informacji.

Ogólnie ujmując temat, szyfrowanie danych ma na celu zabezpieczenie ich przed dostaniem się do nich osób, które nie powinny mieć w nie wglądu. Muszą one być zatem zabezpieczone zarówno przed dostępem ogólnym, jak i przed konkretnymi próbami pozyskania określonych wiadomości i danych. Istnieją rozmaite programy, których celem jest zabezpieczania informacji. Programy takie powinny być poddawane stałym modyfikacjom i ulepszeniom, aby sprostać zmianom i postępowi, które nieustannie towarzyszą środowisku cyfrowemu.