Month: Luty 2014

Szyfrowanie danych informatycznych

Szyfry, kody, ukryte wiadomości – w pewnym sensie towarzyszą od zawsze rozwojowi człowieka. Ponieważ obecnie większość danych ma postać cyfrową, bardzo istotne stało się zabezpieczenie właśnie tego rodzaju informacji.

Ogólnie ujmując temat, szyfrowanie danych ma na celu zabezpieczenie ich przed dostaniem się do nich osób, które nie powinny mieć w nie wglądu. Muszą one być zatem zabezpieczone zarówno przed dostępem ogólnym, jak i przed konkretnymi próbami pozyskania określonych wiadomości i danych. Istnieją rozmaite programy, których celem jest zabezpieczania informacji. Programy takie powinny być poddawane stałym modyfikacjom i ulepszeniom, aby sprostać zmianom i postępowi, które nieustannie towarzyszą środowisku cyfrowemu.

Bezpieczeństwo informacji w internecie

Stopniowe wypieranie radia i telewizji przez internet sprawiło, że kwestia bezpieczeństwa danych, które się w nim znajdują stała się kluczowa. Można powiedzieć, że pojawiła się nowa kategoria zagrożenia – zagrożenia ze strony hakerów, którzy mogą wykorzystać nasze dane lub namierzyć nasze położenie.

Z przyczyny tej, iż obecnie przez internet można uzyskać dostęp zarówno do wielu informacji, jak i środków finansowych, bardzo ważnym jest odpowiednie zabezpieczanie swoich danych. Należałoby tutaj wspomnieć zarówno o zabezpieczeniach, jakie przykładowo stosują banki, aby uchronić klientów przed utratą środków, jak i o znacznie bardziej zaawansowanych systemach, których celem jest ochrona informacji dotyczących dużych firm, które gromadzą nasze dane. Wszystkie te zabezpieczenia powinny być stale aktualizowane, aby oprzeć się atakom hakerów.